ทรัพย์สิน คือ เงินทุน
สร้างอาชีพที่มั่นคง

บุคคลส่วนใหญ่มักใช้ทรัพย์สินเพียงด้านเดียว เช่น ที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้เพียงทำการเกษตรอย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของที่ดินที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะที่ดินที่มี โฉนด น.ส.3ก. เอกสารสิทธิ์เหล่านี้มีมูลค่า สามารถขอใช้มูลค่าจากสถาบันการเงิน เป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้.

การเงินมั่นคง
เสริมสุข สร้างความสำเร็จ

คุณและครอบครัว มีความสุข กับการใช้ชีวิตประจำวัน มีเงินทุนพร้อมสำหรับการลงทุน
เพื่อความมั่นคง สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัว ในปัจจุบัน และอนาคต แล้วหรือยัง.

เงินเสริมสุข
บริการสินเชื่อ

กำกับโดย ส.ศ.ค. กระทรวงการคลัง

สถาบันการเงิน กำกับดูแลโดยภาครัฐ บริการเป็นธรรม อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

โปรดระวังมิจฉาชีพ


 

หากท่านพบเห็นข้อความดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อ

เงินเสริมสุข
Money Sermsook

เราให้คุณ กำหนดวิธีชำระคืนได้เอง

ยอดเงินชำระ วิธีชำระ ระยะเวลา คุณเลือกได้เอง เหมาะสมกับอาชีพ รายได้

ความสุขแบบนี้เราตั้งใจมอบให้คุณ ได้รับความสบายใจ หมดกังวลกับภาระหมุนเงินไม่ทัน
ด้วยทีมให้คำปรึกษาด้านการเงินของเรา ช่วยแนะนำทางเลือก ให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับอาชีพของคุณ
คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านการเงิน กับเราได้ที่สำนักงานสาขาใกล้บ้าน ฟรี!

นักวิเคราะห์การเงิน
ประจำสาขาของเรา
ให้คำปรึกษา แนะนำ
สรุปสุขภาพทางการเงินคุณ
คุณทำหน้าที่ตัดสินใจ
กำหนดและเลือกวิธีที่เหมาะสม
$
เงินเสริมสุข
เพิ่มเงินทุน เสริมสุข ทุกอาชีพ
เงินเสริมสุข

เพิ่มเงินทุน เสริมสุข ทุกอาชีพ

Money Sermsook

บริษัท เงินเสริมสุข จำกัด เรามีความมุ่งมั่น ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้กับคนไทยทุกระดับ ทุกอาชีพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างฐานะ สร้างอนาคต และสร้างครอบครัวที่มั่นคง เราจึงเปิดโอกาศให้ทุกคน ทุกอาชีพ ขอรับสนับสนุนเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพที่ตนเองถนัด โดยมีนักวิเคราะห์การเงินช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการขอรับสนับสนุนเงินทุน ในจำนวนที่เหมาะสม ทั้งยอดสินเชื่อ วิธีการผ่อนชำระคืน ให้เหมาะสมกับอาชีพ รายได้ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย ให้ลูกค้าทุกคน ที่ขอรับเงินทุน ผ่านระบบสินเชื่อ จากบริษัทของเรา ได้รับบริการที่เป็นมิตร มีความเป็นธรรม ได้รับความสุข สบายใจ สามารถพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตที่มั่นคง และส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถมีอิสระภาพทางการเงินในอนาคต

Learn More
บริการสินเชื่อ

เงินทุน หลักทรัพย์

อาชีพ และหลักทรัพย์ ที่สามารถขอสินเชื่อ เงินทุน กับเรา

โฉนดที่ดิน น.ส.4 น.ส.3 ก.

โฉนดที่ดิน วางไว้เป็นประกัน จดจำนอง ขายฝาก รับเงินก้อนไปลงทุน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88 ต่อปี อนุมัติสินเชื่อ และรับเงินภายใน 1 วัน

โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด

สินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายเอนกประสงค์
ผ่อนน้อย ระยะยาว กำหนดยอดส่งเอง
ส่งสบายๆ ตามรายได้ อาชีพ ไม่เสียเครดิต

ที่ดินแปลงเล็ก ไม่ถึง 1 ไร่

โฉนด น.ส.4 น.ส.3ก. ขนาดพื้นที่ ไม่ถึง 1 ไร่
ขอสินเชื่อที่เราได้ อนุมัติไว ตามราคาประเมิน
ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโร

เกษตรกร

สินเชื่อเงินทุนเกษตรกร รับเงินภายในวัน ได้เงินก้อนใหญ่ สะดวก ง่าย ไม่ต้องจ่ายรายเดือน
ชำระคืนเป็นงวด ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ธุรกิจส่วนตัว พ่อค้า แม่ค้า

ต้องการเงินลงทุนค้าขาย ขยายกิจการ ระยะสั้น ระยะยาว ถือโฉนดมาที่เรา รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนน้อย ส่งสบาย ดอกเบี้ยถูก

ทะเบียนรถ

สินเชื่อทะเบียนรถ จักรยานยนต์ รถยนต์
รถการเกษตร รถมีทะเบียนทุกชนิด
วางเล่มไว้ ไม่ต้องโอน รับเงินเต็ม ภายในวัน.

ขอสินเชื่อกับเรา ทำอย่างไร

เอกสารครบ บุคคลพร้อม
รับเงินทันที

1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
3. ใบประเมินราคาที่ดิน ออกโดยสำนักงานที่ดิน (ตัวจริง)
4. โฉนดที่ดิน น.ส. 4 / น.ส. 4 จ. /น.ส. 3 ก. (ตัวจริง)
5. ใบระวาง ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน
1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอ
2. ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
   และมีความสามารถในการชำระหนี้
3. ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
4. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และที่ตั้งของหลักทรัพย์
   อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เงินเสริมสุข จำกัด เปิดทำการ

* คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด *
1. อาชีพหลัก / อาชีพรอง
2. ประมาณการ รายได้จากอาชีพหลัก / รายได้จากอาชีพรอง
3. ประมาณการ รายจ่ายประจำของครอบครัว
4. ภาพถ่ายสถานที่ ประกอบอาชีพ (ถ้ามี)
1. ลูกค้า ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการขอสินเชื่อ
2. วัตถุประสงค์การนำเงินไปใช้
3. ประมาณการ ยอดชำระคืน ต่อเดือน หรือ ต่อรอบผลผลิต
4. ระยะเวลา อายุสัญญา ที่เหมาะสมกับรายได้
* สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์การเงิน ที่สาขาบริการ
*** การอนุมัติสินเชื่อ วงเงินอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่บริษัทพิจารณาความเหมาะสม
สำนักงาน & สาขาบริการ

สมัครขอสินเชื่อ เงินเสริมสุข

ระบุข้อมูลเพื่อให้พนักงาน เงินเสริมสุข ติดต่อกลับถึงคุณ

News & Action

ข่าวสารและกิจกรรม

สมัครงาน ร่วมเป็นบุคลากรกับเรา

บริษัท เงินเสริมสุข จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ และตำแหน่งต่างๆ ประจำสาขา หลายอัตรา มีค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ สนใจร่วมงานเป็นบุคลากรของเรา เพื่อสร้างโอกาศให้กับประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่สะดวกรวดเร็วและมีความสุข ถูกกฎหมาย สถาบันการเงินที่ กำกับโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร..คลิก.

แนะนำของดี พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้

เงินเสริมสุข สาขาบรรพตพิสัยพามาเปิดโพยร้านยำรสเด็ด ที่มีรสชาติเฉพาะตัว เพราะมีสูตรนำ้ยำสูตรเด็ด..

ของดี++

ปลูกข้าว นาดำ หาคนงานไม่ได้ คุณเพชร บริการขายกล้าข้าวพร้อมปักดำ เขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านเพิ่ม

สรุปข่าว

ดอกถูก❗อนุมัติไว WOW จริง💥 ช่วยเกษตรกรให้มีเงินพร้อมลงทุน ดอกต่ำ ส่งง่ายๆ สบายใจจริง

อ่านเพิ่ม

เปิดแล้ว❗
สาขาขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (สี่แยกตลาดตาซ่วน)❗

อ่านเพิ่ม

[ เปิดทั้งหมด ]